Monday, March 13, 2006

روز جهانی زن و کنفرانس بین امللی پاریسکنفـرانـس بـین‌الـمللی پاریـس، رهـبري زنـان، ضرورت مبارزه با بنيـادگـرايي

كنفرانس بين‌المللي پاريس به مناسبت روز جهاني زن، يك كنفرانس بين‌المللي به دعوت فدراسيون بين‌المللي زنان عليه بنيادگرايي و براي برابري و با حمايت دهها تن از نمايندگان پارلمان، انجمنهاي زنان و انجمنهاي حقوق‌بشري از كشورهاي مختلف جهان، تحت عنوان «رهبري زنان ضرورت مبارزه با بنيادگرايي» و با حضور بيش از هزار تن از شخصيتها و فعالان و مدافعان حقوق و برابري زنان روز شنبه، 25‌فوريه در پاريس برگزار گرديد. در اين كنفرانس، شماري از چهره‌هاي فعال مبارزه براي حقوق و برابري زنان از آمريكا، كانادا، استراليا، فرانسه، انگلستان، آلمان، بلژيك، سوئيس، ايتاليا، هلند، يونان، هندوستان و عراق و نمايندگاني از سوي مقاومت ايران حضور يافته و به سخنراني پرداختند

Wednesday, March 08, 2006

(گزارش گردهمائی روز جهانی زن (مونیخ/آلمان


جهان ديگری ممكن است (گزارشي از بر پائي مراسم بزرگداشت روز جهاني زن در آلمان – مونيخ )
در روز يكشنبه 12.3.2006 به دعوت :
جمعيت آزاديخواهان ايران
سازمان جوانان جبهه ملي ايران
سازمان جوانان ايران آزاد
حزب مشروطه ايران شاخه مونيخ
(كميته رفراندم مونيخ)


و به مناسبت هشت مارس روز جهاني زن جمعي
از ايرانيان مقيم مونيخ گرد هم آمدند .
آمدند تا صداي در گلو خفه شده زنان ايران را به گوش
جهانيان برسانند .
آمدند تا با زنان ستمديده ميهنمان همصدا شوند كه جهان
ديگري ممكن است .
آمدند تا به قوانين زن ستيز بنيادگرايان اسلامي در ايران
اعتراض كنند .
آمدند تا با اتحاد خود خط بطلاني بر جمهوري اسلامي بكشند
و بگويند كه اين درد مشترك هرگز جدا جدا درمان نمي شود .
برنامه ها با قطعه شعري بنام سلام توسط خانم ونوس لجتي آغاز
و با سرود ملي ايران رسميت يافت .
آنگاه خانم آزيتا خليق تاريخچه اي از هشت مارس روز
جهاني زن را قرائت نمودند .
سرود كارزار زنان تقد يم به زنان رنجديده ميهنمان كه توسط خانم
گيسو شاكري خوانده شده است گرمي بخش برنامه اين روز شد .
سپس خانم زهرا صداقت متني را در ارتباط با اين روز خواندند .در
ادامه برنامه شعر افتخار سروده مرضيه احمدي اسكوئي توسط
خانم ملوك عبدالهي قرائت گرديد .
آنگاه خانم صفيه شجاعي متني را بنام هشت مارس روز مبارزه
حهاني زنان عليه ستم جنسي و نابرابری‌را خواندند .
سرود جهان ديگري ممكن است كه توسط زنان آزاده و مبارز كه در
تظاهرات روز هشت مارس در پارك دانشجوی تهران خوانده شده
بود پخش گرديد .
در ادامه برنامه قطعنامه تظاهرات روز جهاني زن در تهران
توسط خانم ونوس لجتي قرائت گرديد و آنگاه صداي يك بانوي
رنجديده ايراني از داخل ايران حاضران را از رنج و ستمي كه بر
زنان ميهنمان روا داشته ميشود محزون كرد .
پس از تنفسي كوتاه همراه با پذيرائي بانو زهره محسني پور از
وكلاي داد گستر ی در باره زن و جامعه بحث و سخنراني نمودند.
در پايان اعلام حمايت حزب دموكرات ايران از برگزاری
اجتماعات مسالمت آميز روز جهاني زن و حمايت از مطالبات
زنان ايران توسط خانم لجتي و متن پيام به اعضای‌كميسيون حقوق
بشر سازمان ملل كه از طرف كنفد راسيون دانشجويان مدافع صلح
و حقوق بشر نوشته شده بود توسط آقاي غلامرضا نيری خوانده شد .
برنامه با سرود ملي ايران به پايان رسيد .


تهيه و تنظيم گزارش از خسرو خواجه نوری

هشت مارس روز مبارزه جهانی زنان عليه ستم جنسی‌و نا ‌برابری گرامی باد

صفيه شجاعي

هشت مارس تجلي خود آگاهی زنان و مبارزه آنان برای دست يابی به حقوق انسانی برابر است . به دليل فشار شديدی‌كه بر زنان كشورمان در زندگي اجتماعي و خصوصي وارد مي شود كه ناشي از ستم جنسي عليه زنان به صورت نابرابري حقوقي ، تحميل سنن عقب مانده و گستردگي فرهنگي فرو دست نگر است ، اين مبارزه نقش و جايگاه ويژه اي مي يابد . تحت اين شرايط زنان كشور ما توانسته اند به ديدگاهها و موازين حقوقي قابل توجهي چه در عرصه اجتماعي و چه در عرصه مناسبات درون خانوادگي نائل آيند .

سلطه قوانين زن ستيز همچنان بر زنان كشورمان توسط بنيادگرايان مذهبي اعمال مي شود . آنها سرسختانه مانع هر گونه تغييري در اين قوانين شده اند ، فاشيستها ي بنيادگرا به بهانه تقدس ديني هر گونه انتقاد از اين قوانين را با واكنش شديد پاسخ ميدهند . قوانين قرون وسطائي چون سن ازدواج ، حضانت فرزندان ، ارث ، سهم ديه زن و شهادت دادن زنان و.......

بحرانهاي اجتماعي پيش از همه دامن زنان را ميگيرد . بيكاري گسترده زنان تحصيلكرده ، نابسامانيهاي اقتصادي و عدم استقلال مالي در متن نابرابريهاي موجود عليه زنان موج وسيعي از زنان را به سرخوردگي واداشته است . زنان با عواقب سوء نابسامانيهاي اجتماعي مانند بيكاري و اعتياد دست به گريبانند كه به شكل خشونت در زندگی خانوادگي تجلي مي يابد . از سوي ديگر فرهنگ و سننی كه از طرف حاكمان زن ستيز تبليغ و ترويج مي شود ، زنان را در چنگال خود گرفته است ، آمار تكان دهنده خودكشي ها و خود سوزي ها و افسردگي هاي گسترده تابع اين بحرانها هستند.

جاي خوشحالي است كه توجه زنان به مسئله تشكل ها بيش از پيش افزوده شده . زنان مي كوشند در چهار چوب اين تشكل ها كه هر روز دامنه عمل بيشتري مي يابند ، با تجمع نيروهاي خود و تبادل افكار و انديشه از طريق اعمال فشار اجتماعي موانع را از سر راه خود برداشته وجامعه را مجبور به پذيرش حقوق و حضور خود نمايند .

حضور متشكل و پر قدرت زنان در تشكل هاي مدني و پاي فشردن بر برابري و عدم تبعيض جنسي واحقاق حقوق حقه تنها راهكار مبارزه بي امان در برابر بنيادگرائي حاكم بر ايران است .

هشت مارس روز جهاني زن ، روز مبارزه با بنيادگرائي ، روز برابري ، صلح و عدالت اجتماعي بر همه زنان گرامي باد .

Wednesday, March 01, 2006

از راه پیمایی ­علیه قوانین ضد زن در ایران حمایت کنید


از راه پیمایی ­علیه قوانین ضد زن در ایران حمایت کنید!


زنان و مردان آزادیخواه

"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی" در تدارک راهپیمائی بزرگی از روز 4 تا 8 مارس 2006 از شهرهای فرانکفورت، ماینز، کلن و دوسلدورف در آلمان به مقصد شهر لاهه (دن هاگ) در هلند است.
این راهپیمائی اعتراضی است علیه کلیه قوانین قرون وسطایی، حقوق نابرابر و مجازات های اسلامی زنان در ایران، حرکتی است از سوی زنان «کارزار زنان علیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی در ایران» با حمایت و پشتیبانی بسیاری­ از نیروهای مترقی و آزادیخواه.

به راه­پیمایی بپیوندید، با حضور شما نیرو می­­گیریم!