Wednesday, July 18, 2007

جان فعالان کارگری و مبارزان زن، دانشجویان زندانی درخطراست، به نجاتشان برآییم


چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۸۶ - ۱۸ ژوئيه ۲۰۰۷
لیست شماره ۱
فراخوان
کارزار اعتراضی نهاد های فرهنگی – اجتماعی ایرانیان ساکن اروپا - کانادا- آمریکا – استرالیا – ترکیه – ایران
جان فعالان کارگری و مبارزان زن، دانشجویان زندانی درخطراست، به نجاتشان برآییم

به جهانیان !

محمود صالحی همچنان درزندان و جانش در خطر است،
منصور اسانلو را دربرابرچشمان مردم ربودند!
به دفاع ازجان و نجات تمامی زندانیان سیاسی اقدامی متحدانه نماییم!

برپایه گزارشات موثق اعضاء خانواده هاِ و فعالان کارگری ایران، محمود صالحی با وضعیت اسفبار جسمی همچنان درزندان سنندج بسرمی برد و روز چهارشنبه ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر) ۱۰۰مین روز زندان بودن ایشان در سنندج است.
روزسه شنبه ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۷ (۱۹تیر۸۶) منصوراسانلو را دربرابر انظارعمومی ربودند و با خود به نقطه نامعلومی بردند. دوروزبعد، همسرش اطلاع داد که منصوراسانلو درزندان اوین بسرمی برد ولی هیچ ملاقات و دیداری با او نداشته اند و این خود نگرانی بیشتری را برمی انگیزد و ...
عوامل رژیم اسلامی ایران پیشترمحمود صالحی و یارانش محسن حکیمی، عبدی و برهان دیوارگررا به زندان محکوم نمودند ودراین دورنیز، دیگربارمحمود صالحی را ربودند وازسقزبه سنندج کشاندند. وضعیت جسمی ایشان بغایت اسفباراست. با منصوراسانلو نیزهمان کردند که همگان اطلاع دارید. زبان این فعال کارگری را بریدند، پس ازآن او را دستگیر و به زندان افکندند. درپی اعتراضات وسیع جهانی و فعالان اتحادیه ای و کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه، منصور اسانلو با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. امروزهم او را می ربایند تا زیر شکنجه و فشاربه زانوآورند!
در ایران روزی نیست که ما با موج وسیع دستگیری فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، محاکمه معلمان، فشاربر اقلیتهای ملی وکشاندن آنان به زندان وزیرشکنجه، صدوراحکام اعدام و سنگسار، تعطیلی مطبوعات، فیلتر گزاری سایت ها، شکستن مقاومت و اراده زندانیان و کشاندن آنان به شوهای تلویزیونی روبرونباشیم. طی هفته پيش وبعد ازاعلام سهمیه بندی بنزین، مردم به جان آمده ازفقروگرانی، با دست زدن به اعتراضات خیابانی با سركوب و بازداشت و مواردی از قتل هم روبرو شدند. روز۱۸تیر دانشجويان را محاصره، دستگيروبه شكنجه گاه اوین روانه ساختند و روز۱۹تیرمنصوراسانلورئیس هئیت مدیره سنديكاي شركت واحد را ازخیابان دزدانه ربودند وامروز جان محمود صالحی این فعال جنبش کارگری، درمعرض خطر مرگ قراردارد.
ما امضاء کننده گان این اقدام جمعی، همگان را دعوت می نماییم تا ضمن حمایت ازخواست های اعلام شده ، اقدامات اعتراضی برای رهائی محمود صالحی و منصوراسانلو و آزادی زنان و دانشجویان دستگیر شده را به هرطریق ممکن و موثر، در محل کار و زیست خود پی گرفته و افزون بر اقدمات محلی، مشترکا" اقدامات سراسری را سازمان دهیم.
ما همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی را فرا می خوانیم که با بهره گیری از ارتباطات بین المللی، این اقدام مشترک را بطورموثر در پهنه جهانی پژواک داده وحمایت افکارعمومی مترقی، نهادها، رسانه ها، احزاب، سازمانها وشخصیت‌های مترقی درسطح جهان را برای نجات جان محمود صالحی ومنصوراسانلو، کلیه فعالان دستگیرشده (زنان- دانشجویان– اقلیتهای ملی – کارگران) وتمامی زندانیان سیاسی را پی گیری نمایند.

*) ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ، محمود صالحی و منصوراسا نلو و دستگیرشدگان حوادث ۱۸ تیر۸۶ دانشگاه امیرکبیر، فعالین زنان، اقلیت های ملی زندانی و همه زندانیان سیاسی وعقیدتی دستگیر شده می باشیم.

*) ما خواهان آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، حق تشکل،از جمله حق داشتن تشکل مستقل کارگری به عنوان حق مسلم عموم مردم ایران بوده وخود را جانبدار این خواست برای عموم مردم و کارگران سراسر ایران می دانیم.

*) ما خواهان لغو مجازات ضدانسانی اعدام، سنگسار و قانون قصاص، تحت هربهانه و به هرشکلی می باشیم.

*) ما خواهان اعزام یک تیم پرشکی از سوی صلیب سرخ جهانی، جهت بازرسی وضعیت جان محمود صالحی، فعال شناخته شده سندیکای خبازان سقز و دیگر زندانیان سیاسی هستیم.

*) شناسایی عاملین دستگیری غیر قانونی منصور اسانلو و محاکمه آدم ربایان ۱۹تیر۸۶ دربرابر افکار عمومی ایران وجهان خواست ما می باشد.

*) ما همچنین پشتیبانی خود را درصدمین روز( چهارشنبه۱۸ژوئیه۲۰۰۷) زندانی بودن محمود صا لحی، با حمایت از فعالان " کمیته دفاع از محمود صا لحی " که به اعتصاب غذای سمبلیک دست زده اند، اعلام می کنیم.

امضاء کننده گان شخصیت ها وفعالان سیاسی و اجتماعی :

آرش کمانگر - آرش امجد - فرخنده آشنا - امير اصغری نيا - اصغر ايزدی – اکبر زرگر- اسماعيل رزازی - احمد پوری - پریسا امجدی - احمد زاهدی لنگرودی ، روزنامه نگار آزا د- حمید آذر- بینا داراب زند - ابراهيم آوخ - اردشير مهرداد - اردشير نظری – اکبر تک دهقان – باقر ابراهیم زاده – پروین ابراهیمی - وریا بامداد- احمد نوين - امير نيلو - ارژنگ بامشاد – انور میر ستاری - دکتر يونس پارسا بناب - دکتر گلمراد مرادی – دکتر حسام فیروزی - ايرج حيدری - امير جواهری لنگرودی - هادی جواهری لنگرودی - پرويز جواهری - حسن حسام - بيژن رستگار - بهروز فراهانی - بهروز اميدی لاهيجانی - نعمت آزرم - شهاب برهان - سعيد افشار – هدیه ترابی - سيامک جهانبخش - روبن مارکاريان – مسیح مدنی – حمید مژده - رضا سپيدرودی - رضا مرزبان - محمد رضا شالگونی - نسرين احمدی - رفعت لنگرودی - نرگس کرمانشاهی - کاوه پولادی - نجف روحی - اميد صالحی - جواد اسکويی – مریم اسکویی- حسين قاضی - فريبا ثابت - علی پيچگاه - سیران مرادیان – فریدا سهرابیان - علی اکبر شالگونی - مزدک شالگونی - شهره شالگونی - آزاده شالگونی - هوشنگ ديناروند دانيال - یدی شیشوانی - عباس مظاهری - علی ديناروند - زويا قاشلاق – آزاده شکوهی - شهاب شکوهی – شادی امین - صفر کاوه شیجانی - خلیل غزلی- شهلا عبقری- سیاوش عبقری – فرامرز یاسمی- خالد فلاحیان – جواد قاسم آبادی – فریبرز مصباحی – حامد خاکی - مجيد تمجيدی - فرخ قهرمانی – حسین مقدم – فیروز آذری – عسکر شیرین بلاغی - محسن بختیاری – تارا راحلی - اردشیر نصرالله بیگی – بهرام رحمانی - فرامرز پويا - فرامرزدادور - رضا طالبی - عصمت طا لبی - وحيد اصغری حصارکی - محمد هادی امينيان - فرهاد بهشتی – محسن مبینی - داوود نواييان - سعيد اوحدی - محمد علی اوحدی - عطا مرادی - حمید عطایی - صمد نويد - عباس مومن - پروانه رياحی - لاله حسين پور - شيرين مرادی - خليفه موسوی - حميد موسوی پور اصل - علی فياض - کريم بهجت پور – پروین محسنی - نگار محسنی - حشمت محسنی - علی اعتدالی - گلنار روحی - سروژ قازاريان - منير برادران - پتی بلوچ - علی جالينوسی - رخشنده حسين پور - مسعود صديقی - حسين نقی پور - مرضيه مومن زاده - نويد مومن زاده – صادق افروز- بدری صفوی - اکبر اغراقی - سارا آزاد - اصغر جيلو - پروانه قاسمی - شيرين مرادی - ياور اعتماد - شعله ايرانی - ناصر اخوان - ياسمين ميظر - تراب ثالث – نادر ساده - سیاوش میرزاده – همایون راهنما – محمد راهنما- رضا رئیس دانا- علی رئیس دانا – فرید پرتوی – رامین میرزایی- عیدی نعمتی - بهرنگ رياحی - نقی رياحی لنگرودی - تقی رياحی لنگرودی - نيکولا رياحی – سیما ریاحی لنگرودی – زهره ریاحی لنگرودی- طیبه ریاحی لنگرودی - پروين شکوهی – نقی جوینده - تقی روزبه - پدرام قهرمانی - جواد نجابت - جواد عرفانيان – کامیار گیاهچی – رضا نجابت - حسين جواد زاده- پيران آزاد – پیروز زورچنگ - مسعود کرمانشاهی - نوشين شاهرخی - حميد پور قاسمی – شکور فلاح - ويدا هوشيار - جعفر ابراهيم زاده – شکوفه ابراهیم زاده - علی دماوندی – پروانه سلطانی - حجت کسراييان - خسرو آهنگر - نصرالله شاد مهر - هدايت سلطانی پور -هادی فهيمی فر - حمید رياحی - پروين رياحی - محسن کيا – بهمن امینی – احمد اسکندانی – سایه سعیدی سیرجانی – منوچهر گلشن – کاظم کمالی – بهمن فاتحی – بهروز سورن – جمشید صفا پور – حمید حمیدی - منوچر رادين- جليل زنجانی - محمد خيری - رضا خيری - عبدالقادر بلوچ - مهدی کيا - مجتبی نظری - مسعود نظری - کوکب نظری - رضا چيت ساز - رضا جعفری - غلام آل بويه - سيد حسين تهامی - ويدا صالحی - دکتر جواد جوادی - نسرين آزاد - علی فکری - اردلان کريمی - مريم البرزی - علی عابدينی - حسين عابدينی - محمود حشمت - يوسف آبخون - محمد معمار نژاد (بهرنگ) - صديقه يوسفی - داريوش ارجمندی - مجيد مظفری - حسين مظفری - محمد آزادگر - شيوا بهار - حسن جعفری - حميلا نيسکيلی - علی مير حسينی - کريم خوش عقيده - حسين سعدی – سعید شجاعی – شهناز بیات – عادل مرادی – مهدی مراد پور- حسين توسلی - علی فرقانی - سيامک انصاری - نصير گيلانی - گیل آوا یی – فریدون گیلانی - مرتضی بوداغی - رضا توانگر - محمد رضا باقری - اصغرنصرتی - سعيد تقويی احمد نيک بين- علیرضا ندیمی - رضا علامه زاده - آذر شيبانی - محمد شيبانی - سيد حسين مير کريمی - اميد حبيب نيا - بيژن فتحی – مسعود فتحی - محمد حسيبی - پريچهر حسيبی - علی حسينی - سامان حسيبی - هادی آبکناری - سياووش کوهرنگ - منيژه هباشی ( وکيل دادگستری ) – گلی روحی - مينا رحيم زاده - گلی افشار- صمد نوید- احمد توماج - ناصر زمانی - سيامک زمانی - عباس زمانی - اکبر زمانی - ناهيد نصرت - نکيسا باقريان - محسن توفيقيان _ محمد تجلی جو - آذر نوش همتی - بهروز رضايی - حسين کمالی - جمال حسن زاده - شاهپور سالمکار –میلا مسافر- کاوه محمدی – شورش محمدی – عمر محمدی – چنور محمدی – مانویل – جمال محمدی – یوسف زرکار و ...
امضاء ها ادامه دارد


امضاء کنندگان نهاد های فرهنگی و اجتماعی :

۱- انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران - پاريس ۲- کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران- انگلستان ۳- کانون دفاع از آزادی بيان - گوتنبرگ (سوئد) ۴- کميته دفاع از آزادی و برابری در ايران - وين (اترايش) ۵ - سازمان پناهندگی پرايم - هلند ۶ - راديو صدای زن- ونکوور(کانادا) ۷- کانون پناهندگان سياسی ایرانی- برلين (آلمان ) ۸ - کميته دفاع اززندانيان سياسی - برلين (آلمان ) ۹ - انجمن بيداری ايرانيان هانوور- آلمان ۱۰ - کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران - آخن (آلمان ) ۱۱ - تلاش - کانون حمايت از مبارزات مردم ايران - کلن ( آلمان) ۱۲ - تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران - هانوور(آلمان) ۱۳- شورای پناهندگان ايرانی برمن - آلمان ۱۴ - کانون فرهنگی - سياسی انديشه - مونستر (آلمان ) ۱۵ - کانون مستقل ايرانيان لايپزيک - آلمان ۱۶ - راديو آوا ( بخش فارسی راديو فلورا)- هانوور ( آلمان ) ۱۷ - فرهنگسرای انديشه – گوتنبرگ (سوئد) ۱۸- فرهنگسرای بامداد - مالمو ۱۹ - انجمن فرهنگی - اجتماعی دارکوب ، مالمو ۲۰ - کميته همبستگی استان اوره برو - سوئد ۲۱ - انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی - استکهلم ۲۲ - هييت سر دبيری نشريه آوای زن - سوئد و نروژ ۲۳- راديو همصدا - اسلو ( نروژ ) ۲۴- کميته پناهندگان سياسی وان - ترکيه ۲۵- کانون دوستداران فرهنگ ايران - واشنگتن (ايالات متحده آمريکا ) ۲۶ – رادیو تلاش - گوتنبرگ ۲۷- کانون دمکراتيک ايرانيان - دالاس ( ايالات متحده آمريکا ) ۲۸ - کانون پناهندگان سياسی سيدنی - استراليا ۲۹ - سايت چه بايد کرد - ايالات متحده آمريکا (com.chebayadkard.www) ۳۰ - انجمن گلشن - ايالات متحده آمريکا (com.golshan.www) ۳۱ - راديو برابری (net.radiobarabari.www) ۳۲ – انجمن فرهنگی ایران همراه( راديو همراه) - گوتنبرگ ۳۳ - سايت خبری گزارشگران (com.gozareshgar.www) ۳۴ - سازمان دانشجويان دمکرات ايران - امئو (سوئد ) ۳۵ - آسيل کميته گروه ايران - سوئد ۳۶ - انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری - گوتنبرگ ۳۷ - کميته دفاع از زندانيان سياسی - انگلستان ۳۸- شبکه سراسری همگاری زنان ایرانی www.shabakeh.org ۳۹- رادیو البرز – گوتنبرگ ۴۰ ـ فرهنگ طاولی از مرکز آموزشی ایران – گوتنبرگ ۴۱- سایت سلام دمکرات – ایران http:// salam-democrat.com
۴۲ – وبلاگ نوآوران http://noawaran.blogspot.com
۴۳ – سایت ساحل شمال
http://www.sahele-shomal.blogspot.com
۴۴- فدراسیون فرهنگی - اجتماعی ایرانیان اروپا - اروپرس
۴۵- رادیو پارس – زوریخ http://www.pwoiran.com/radio%20pars.htm
۴۶- سایت خبری لاجور www.lajvar.se
۴۷- سایت صوتی و تصویری آوای دیگر – ایرانhttp:// avayedigar.com
۴۸- کمپین نه به جمهوری اسلامی ، نه به جنگ – استکهلم
۴۹- مسئول صدای اعتراض معلمان
۵۰- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس
۵۱- کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن
۵۲- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ(سوئد)
۵۳-انتشارات خاوران – پاریس
۵۴- انجمن ایرانیان مقیم امئو (سوئد)
۵۵- مجله انترناسیونال از رادیو فلورا – هانوفر (آلمان )
۵۶- وبلاگ جنبش در تبعید ی jonbeshetabeedi.blogfa.com http://
۵۷- بنیاد اسماعیل خویی
۵۸- سایت کاک هوا
www.kak-hiwa.com
۵۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهر ری
۶۰- سایت دکتر حسام فیروزی
www.hesamfiroozi.blogfa.comhttp://
۶۱- سازمان ضد اطلاعاتی - تروریستی « آذرخش »
۶۲- نهاد ایرانیان مدافع صلح و حقوق بشر – شیکاگو
۶۳- سایت هه لویست
www.helwist.com
۶۴ـ کانون فرهنگی بامداد – استکهلم
۶۵ ـ عباس منصوری از سوی شورای کار
www.communshoura.com
۶۶ـ تلویزیون نور ( انجمن بهنما ) – گوتنبرگ
۶۷- حزب سبزهای بلژیک (Isabelle DURANT) دبیر اول حزب و سناتور
۶۸- کانون فرهنگی- اجتماعی ایرانیان لوس آنجلس (آمریکا)
۶۹- گروه وبلاگهای جمهوری شورایی www.j-shoraii.blogpost.com
۷۰- کانون فارابی - گوتنبرگ
امضاء ها ادامه دارد ۰۰۰
ما شما را دعوت می نماییم تا در صورت همراهی با اين فراخوان، حمايت خود را از طريق آدرس زير اعلام نماييد:
Kanon_anjoman @yahoo.com

رونوشت به:
ـ پزشکان بدون مرز
- روزنامه نگاران بدون مرز
ـ مجامع حقوق بشری
ـ سندیکا ها و اتحادیه ها ی کارگری و فدراسیون جهانی دانش جویان و ...


1 comment:

polytechnic.uni said...

لطفا اسامي زير را از طرف عضاي كميته خارج از كشور كمپين آزادي پلي تكنيك اضافه كنيد:

سعيد ولدبيگي،دانشجوي دكتراي اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه ژنو

سروش اسماعيلي، پي اچ تي اقتصاد ازدانشگاه ژنو

پريسا طهماسبي ،پي اچ تي حقوق از دانشگاه هلسينكي

در صورت تمايل به همكاري متقابل با آدرسهاي زير تماس بگيريد
polytechnicuni@gmail.com
http://polytechnic-uni.blogspot.com/