Saturday, July 21, 2007

اعدام عدنان و هیوا، اعدام صلح ، اعدام قلم
اعدام عدنان و هیوا، اعدام صلح ، اعدام قلم

رویا طلوعی

زندانی تازه‌ رهیده‌ از سلول انفرادی اطلاعات ازروئیت دست نوشته‌های روی دیوار سلول میگفت. گویا بر دیوار سلول تنگ و تاریک انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سنندج ، دست نوشته‌های یک نویسنده‌ جوان بیست و پنج ساله‌ کورد به‌ زبان کوردی نقش بسته‌:
" ناوم عه‌دنانی حه‌سه‌ن پووره‌، ده‌ڵێن تاوانم سیخوڕی بۆ بێگانه‌یه‌!"
"نامم عدنان حسن پور است ، میگویند اتهامم جاسوسی! است."
آنسوتر دیوار پر شده‌ از اشعار شاملو.
آخر اغلب جوانان کورد عاشق اشعار شاملو هستند.

اینک پس از شش ماه بازداشت و انواع فشارهای وارده‌ ، برای عدنان حسن پور، روزنامه‌ نگار و عضو شورای نویسندگان هفته‌ نامه‌ توقیف شده‌ "آسو" حکم اعدام صادر شده‌ است. عدنان جوانی که‌ در فقدان پدر مرحومش تنها نان آور یک خانواده‌ تنگدست با مادری پیر و بیمار است.

همه‌ فعالان مدنی کورد شوکه‌ شده‌ایم! مگر میتوان قلم را دار زد؟ مگر میتوان صلح را حلق آویز کرد؟ عدنان ما مظهر صلح و مسالمت است. مظهر قلم پاکی که‌ هرگز در پروسه‌ تجارت فرهنگی رایج در منطقه‌ ، خود را نفروخت و نباخت. جرم عدنان فقط ایمان به‌ آزادی صداقت و پاکی وبرابری حقوق انسانهاست و بس.

میخواهند عدنان و هیوا ،برادران " محارب " ما را که‌ با سلاح قلم به‌ حرب جهل رفته‌ اند ، "جاسوسان " جوانمان راکه‌ جاسوسیشان گفتگو با چند رسانه‌ خارجی در باره‌ وضعیت نابسامان و فقر مردمشان بوده‌ ، فرزندانمان را که‌ مظهر صلح و مسالمتند، به‌ جرم عشق به‌ آزادی و به‌ جرم نوشتن واقعیات، به‌ دار آویزند .هرگز مباد آنروز.

و اکنون ای مبارزان و مدافعان حقوق بشر، ای معتقدان به‌ آزادی و دمکراسی ،ای ایرانیان از هر جنس و تبار ، ای زنان و مردان برابری طلب ، فعالان دانشجویی ، فعالان حقوق زنان ، روزنامه‌ نگاران ، نویسندگان و ای مخالفان حکم اعدام کجائید؟ بیائید و نگذارید دو تن از فرزندان نسل جوان فعال مدنی مسالمت جوی کورد را به‌ مسلخ گاه عشق بفرستند؟ نسلی که‌ از خشونت بیزار است و حقوق خود را از راههای مسالمت آمیز و روشنفکرانه‌ میجوید. نسلی که‌ حتی منتقد نسل قبلی خود نیز هست.

آیا همانگونه‌ که‌ مادران این سرزمین در برابر خشونت پدران حکومتی بر فرزندان دانشجویمان به‌ اعتراض برخاستند ، از فرزندان روزنامه‌نگار کوردمان دفاع خواهند کرد؟ آیا یاریمان خواهند کرد که‌ از اعدام فرزندان برومندمان "عدنان حسن پور" و " هیوا بوتیمار" جلوگیری کنیم؟ ای برابری طلبان و ای حقجویان ،هم اینک این گوی و این میدان. ما فعالان مدنی کورد دست یاری به‌ سوی شما دراز میکنیم . ما را تنها نگذاری
د....

No comments: