Monday, July 23, 2007

وقتی بی عدالتی قانون میشه؛ مبارزه وظیفه میشه

وقتی بی عدالتی قانون میشه؛ مبارزه وظیفه میشهروی عکس کلیک کنید و ببینید


2 comments:

polytechnic.uni said...

لطفا لینک کمپین آزادی پلی تکنیک را در یست خود قرار دهید
تا آزادی پلی تکنیک در سراسر دنیا ..... متحد شویم.

polytechnic.uni said...

http://polytechnic-uni.blogspot.com/
polytechnic.uni@gmail.com