Sunday, July 29, 2007

١٢ نفر در تهران اعدام شدند. ١٧ نفر در انتظار اجراي حکم اعدام هستند


دوازده نفر در تهران اعدام شدند خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از دادستانی تهران نوشت 12 نفر امروز در تهران اعدام شدند. دادستانی تهران اتهام این افراد را "قاچاق مواد مخدر و آدم ربايی" عنوان کرده است.بنا براین گزارش، سعید مرتضوی، دادستان رژیم در تهران به واحد مرکزی خبر (صدا و سیمای رژیم) گفته است "این افراد به اتهام چند فقره آدم ربايی، تجاوز و فروش صدها کیلو مواد مخدر اعدام شدند."مرتضوی همچنین گفته است "چهار تن دیگر از اعضای این گروه هفته گذشته اعدام شده بودند."در این گزارش اسامی اعدام شدگان، تاریخ دستگیری و محاکمه آنان در دادگاه و همچنین محل اعدام آنها اعلام نشده است.مرتضوی گفت "برای 17 تن دیگر نیز تقاضای حکم اعدام شده که دادگاه جزايی تهران در این باره تصمیم خواهد گرفت."خبرگزاری فرانسه نوشت روز 10 ژوئیه سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که برای 20 تن از "اراذل و اوباش" که اخیرا دستگیر شده اند، حکم اعدام صادر شده است. او همچنین از اجرای حکم سنگسار مردی در استان قزوین خبر داده بود.این خبرگزاری نوشت طی هفته های اخیر اجرای احکام اعدام در ایران بویژه حلق آویز در ملاعام شدت گرفته و این در حالی است که آمار جرم و جنایت طی سالهای اخیر بطرز چشمگیری در این کشور افزایش یافته است.

No comments: